Pente Pomoc

Opis gry
Gra rozgrywana jest na planszy złożonej ze 169 pól rozmieszczonych w 13 liniach pionowych i poziomych. Każdy z graczy używa swoich pionów - jeden muszli, drugi ślimaków.

Cel gry
Celem gry jest umieszczenie pięciu swoich pionów w jednej, ciągłej linii - pionowej, poziomej lub ukośnej lub zbicie pięciu par pionów przeciwnika.

Gracz grający ślimakami rozpoczyna grę poprzez umieszczenie swojego piona w centrum planszy (ruch wykonywany jest automatycznie). Następnie gracze wykonują na przemian swoje ruchy umieszczając na planszy po jednym swoim pionie.
Ruch polega na umieszczeniu swojego pionka na wolnym polu planszy. Pion raz umieszczony na planszy nie może być przesuwany. By zneutralizować przewagę rozpoczynającego grę, drugi ruch gracza rozpoczynającego rozgrywkę może być umieszczony w odległości nie mniejszej niż trzy pola od centrum planszy. Jeżeli dwa piony gracza są otoczone z dwóch stron przez piony przeciwnika, wskutek ruchu przeciwnika, to piony te zostają zbite i są usuwane z planszy. Gracz, który zbije pięć par pionów przeciwnika lub ułoży pięć swoich pionów w rzędzie - wygrywa.

Jak rozpocząć grę?
Po zalogowaniu znajdziesz się w lobby. Dolna, prawa lista pokazuje innych graczy znajdujących się w lobby, z lewej widoczne jest okienko czatu, a powyżej wylistowane są aktualnie rozgrywane partie.

Możesz zaprosić dowolnego z graczy znajdujących się w lobby do gry poprzez kliknięcie jego imienia myszą, a następnie wciśnięcie przycisku [Zaproś do gry].

Możesz oglądać dowolną rozgrywaną aktualnie partię poprzez kliknięcie na wybraną rozgrywkę, a następnie wciśnięcie przycisku [Obserwuj].

Zasady punktacji w rankingu
Reguły użytkowania serwisu
FAQ© FlyOrDie Online Gry