Cel gry

Celem gry jest zdobyć jak największe terytorium i zbić jak najwięcej pionów przeciwnika.

Rozpoczęcie gry

Gra rozgrywana jest na planszy 15x15 pól. Piony stawiane są na skrzyżowaniu linii. Gracz grający czarnymi pionami wykonuje pierwszy ruch.

Blokowanie pionów

W czasie gry jeden lub więcej pionów przeciwnika może zostać zbitych (uwięzionych) poprzez kompletne otoczenie ich z czterech stron tzn. wypełnienie pustych punktów dookoła nich. Zbite piony zdejmowane są z planszy. Jeżeli ruch skutkuje układem na planszy, który już występował przed ruchem przeciwnika, gracz musi zaniechać tego ruchu i wykonać inny. Taka sytuacja jest znana jako KO ("węzeł"). Reguła ta ma zapobiegać niekończącym się powtórzeniom.

Zakończenie gry

Gracz może spasować zamiast położenia pionka. Gdy obydwaj gracze spasują po sobie, zaczyna się obliczanie wyniku i obydwaj gracze zaznaczają "martwe" piony. Wynik gracza stanowi liczba pustych punktów zajętych tylko przez jego piony (wielkość terytorium) plus liczba zbitych pionów przeciwnika. Gracz z wyższym wynikiem wygrywa.

Check the FAQ for more information.